Nederlands

Unbound Virtual Reality

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Algemene huurvoorwaarden

1. Toepasbaarheid

De algemene huurvoorwaarden zijn van toepassingen op:

  • De hurende partij, aangeduid als ‘huurder’ of ‘wederpartij’;
  • De verhurende partij, aangeduid als ‘Unbound VR’ of ‘verhuurder’.

2. Aanbiedingen en verstrekte informatie

Alle door Unbound VR gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tot het moment van aangaan en ondertekening van de huurovereenkomst.

Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en drukfouten. Wanneer een door Unbound VR gedane aanbieding duidelijk foutief van aard is, bijvoorbeeld door een verkeerd geplaatste komma in het bedrag, kan de aanbieding zonder tegenwoord van de wederpartij gewijzigd worden. Wel staat het de wederpartij vrij om het aangepaste en/of nieuwe aanbod af te slaan of hierover opnieuw in overleg te gaan.

Alle door Unbound VR verstrekte (technische) productinformatie, zoals hulp bij installatie, gebruik van producten en/of andere (technisch van aard zijnde) handelingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn echter niet bindend. Er wordt altijd aangeraden om zelf op de hoogte te zijn van de werking van producten en (indien van toepassing) software. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op onjuist verstrekte (technische) informatie door Unbound VR, en daardoor eventueel voorgekomen vertragingen en/of extra dagen verhuur.

3. Overeenkomst

Alle afspraken en/of toezeggingen worden tussen huurder en verhuurder schriftelijk vastgelegd. Dit gebeurt doorgaans via e-mail. Ook bij een telefonische overeenkomst zal altijd de afspraak via e-mail bevestigd worden. Hetgeen op papier/e-mail overeengekomen is bindend en kan op teruggevallen worden bij het niet nakomen van afspraken.

Unbound VR behoudt zich het recht om vooraf aan de verhuurperiode het gehuurde te weigeren, wijzigen of annuleren, zonder hiervoor een reden op te geven. Uiteraard denken wij in dit geval wel mee met een oplossing om de huur toch door te laten gaan, bijvoorbeeld door het aandragen van een alternatief product.

4. Prijzen en tarieven

Alle gepubliceerde prijzen op onze website zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. In overleg met een Unbound VR medewerker worden afspraken gemaakt omtrent tarieven voor de totale huurperiode.

De prijzen vermeld op onze website zijn exclusief BTW, exclusief verzendkosten, exclusief eventuele uitleg-kosten en staan altijd vermeld in Euro (€).

5. Transport en verzending

Het transport van gehuurde producten dient altijd vanuit de huurder verzorgd te worden. Unbound VR is niet verantwoordelijk voor de verzending. Unbound VR draagt er zorg voor dat gehuurde producten op de afgesproken verhuurdatum klaarstaan om opgehaald te worden.

Gehuurde producten mogen nooit, tenzij dit anders is overeengekomen, via een standaard postdienst zoals PostNL, DPD of DHL verzonden worden. Bij verzending van product dient dit altijd persoonlijk, of via een externe koeriersdienst, gedaan te worden. Zend de wederpartij de gehuurde artikelen toch terug via een standaard postdienst, dan is het de verantwoordelijkheid van de huurder dat de producten in goede staat bij de verhuurder terugkomen. Alle schade en/of vertragingen die hieruit voortvloeien zijn de verantwoordelijkheid van de huurder.

Unbound VR zorgt er voor dat er altijd iemand aanwezig is wanneer gehuurde producten worden opgehaald en worden teruggebracht. Dit dient altijd in overleg met een Unbound VR medewerker afgesproken te worden en zal doorgaans op een doordeweeks dag tussen 09:00 en 17:30 zijn.

Na het aangaan van een huurovereenkomst kunnen producten worden afgehaald en teruggebracht op het volgende adres:

Kerkenbos 1063M
6546 BB Nijmegen
Nederland

Bij het ophalen en terugbrengen van producten is er voldoende parkeergelegenheid op ons terrein aanwezig.

6. Aansprakelijkheid

Wanneer de huurovereenkomst is aangegaan, en de gehuurde producten zijn opgehaald bij Unbound VR, liggen alle verantwoordelijkheden van gehuurde artikelen bij de huurder. De huurder wordt geacht op een juiste manier met de artikelen om te gaan.

De huurder is (onder andere) verantwoordelijk en aansprakelijk voor:

  • Het op de juiste manier omgaan met gehuurde materialen;
  • Nalatigheid (bijvoorbeeld het onbeheerd achterlaten van gehuurde artikelen);
  • Esthetische beschadigingen door schuld of onvoorziene omstandigheden;
  • Functionele defecten door schuld of onvoorziene omstandigheden;
  • Het tijdig ophalen en terugbrengen binnen de afgesproken tijden.

Wanneer bij terugkomst schade aan gehuurde artikelen wordt vastgesteld, is de huurder verantwoordelijk voor de verdere afhandeling hiervan. Wanneer er kosten voor reparatie gemaakt dienen te worden, kunnen deze kosten worden verhaald op de huurder. Dit geldt ook voor gemiste inkomsten van het gehuurde, bijvoorbeeld wanneer er binnen korte periode een nieuwe huurafspraak gepland staat.

7. Huurvoorwaarden

De huurvoorwaarden zoals opgesteld in deze overeenkomst zijn, na ondertekening, bindend. Alle gemaakte afspraken dienen altijd, vooraf aan de huurperiode, via e-mail worden overeengekomen. Ook mondelinge afspraken en/of toezeggingen dienen schriftelijk te worden bevestigd.

Bij onvoorziene omstandigheden staat de verhuurder in zijn recht om de huur te wijzigen of te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld een situatie zijn waarin gehuurde artikelen na een eerdere verhuur afspraak met een andere klant defect zijn teruggekomen, waardoor deze niet opnieuw verhuurd kunnen worden. De huurder zal dit zo tijdig mogelijk aangeven om ongemakken te voorkomen en denkt in dit geval mee met een oplossing in de vorm van een alternatief product.

Het is de huurder niet toegestaan om gehuurde artikelen onder te verhuren of uit lenen aan derde partijen, tenzij anders overeengekomen.

De huurder zal altijd zorgzaam en goed met gehuurde artikelen omgaan. Gehuurde producten mogen alleen gebruikt worden voor hetgeen waar deze (objectief) voor bedoeld zijn.

Unbound VR ontvangt gehuurde artikelen altijd in originele staat en inclusief alle geleverd accessoires terug. Indien artikelen ontbreken kunnen hier extra verhuur dagen voor in rekening worden gebracht, of in het geval dit in de war komt met een nieuwe verhuur afspraak is de huurder verantwoordelijk voor gemiste inkomsten en kan hier (een deel van) de kosten op verhaald worden.

De huurder dient het gehuurde materiaal zelf voldoende te verzekeren. Schade voortvloeiend uit eerder genoemde punten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de huurder. Unbound VR is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte beschadigingen en/of verliezen van gehuurde producten.

De wederpartij heeft het recht de huurovereenkomst te annuleren of te wijzigen. Dit dient altijd schriftelijk en in overleg met de verhuurder te geschieden. Unbound VR behoudt het recht om een verzoek tot annulering of wijziging af te wijzen of kosten voor dit verzoek in rekening te brengen, bijvoorbeeld wanneer gehuurde materialen zijn gereserveerd en om deze reden niet verhuurd kunnen worden aan een andere partij.

De huurperiode gaat in op de dag van ophalen en eindigt op de dag van terugbrengen. Een voorbeeld: U wilt een product 1 dag bij ons huren. U kunt deze op woensdagochtend na 09:00 uur bij ons komen ophalen en op woensdagmiddag voor 17:30 bij ons terugbrengen. Wilt u de gehuurde producten een dag eerder komen ophalen of een dag later komen terugbrengen? Dan brengen wij hier altijd een extra huurdag voor in rekening.

8. Betaling

Betaling dient altijd vooraf aan de huurperiode voldaan te worden. Het gehuurde materiaal kan pas worden afgehaald wanneer het volledige bedrag is voldaan, tenzij dit anders is overeengekomen.

Diederik Hermsen- XR Product Specialist

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag verder.

Stuur een bericht Bekijk onze andere blogs

is toegevoegd aan je winkelmandje.